Vznik
Československa

a provincie
Deutschböhmen

Konference pořádaná při příležitosti 100. výročí vzniku Československa Státním oblastním archivem v Litoměřicích a katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Datum konání: 14. – 15. června 2018
Místo: Liberec

O konferenci

V důsledku válečné porážky centrálních mocností došlo na podzim 1918 k rozkladu Rakouska-Uherska, na jehož území začaly vznikat národní státy. Vedle vyhlášení samostatného Československa 28. října 1918 byl proklamován i vznik Německého Rakouska, jež si přálo dosáhnout spojení s Německem. Součástí tohoto deklarovaného státního útvaru měly být i převážně národnostně německé oblasti českých zemí. Československé jednotky je nicméně ještě do konce roku 1918 obsadily, jejich příslušnost k československému státu potvrdila i saintgermainská mírová smlouva. Tento násilný zásah zatížil do budoucna poměr českých Němců k Československu.

Konference si klade za cíl přinést komplexní pohled na problematiku největšího iredentistického regionu, provincie Deutschböhmen (Německé Čechy). Z úst renomovaných odborníků zde zazní příspěvky věnované obecnému kontextu krátké existence této provincie, její správní struktuře i osobnostem, jež jsou s ní spjaty. Jeden blok bude věnován regionálním sondám, stranou pozornosti nezůstane ani pozdější reflexe existence a zániku provincie a obecně německé komunity v českých zemích. Součástí programu konference bude prohlídka liberecké radnice či komentovaná prohlídka města.

Za organizátory

Mgr. Vítězslav Lisec | ředitel
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. | vedoucí katedry historie
Fakulta přirodovědně-humanitní a pedagogická
Technická univerzita v Liberci